Važnost “finesa” i “sitnica” u stručnim, naučnim, i tehničkim prevodima sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski

Tačnost, finesa i pažnja prema sitnicama u tekstu su ključni faktori u komunikaciji, bez obzira na jezik i kontekst. Evo nekoliko primera koji ilustruju važnost “finesa” i “sitnica” u stručnim, naučnim, i tehničkim prevodima sa srpskom na engleski i sa engleskog na srpski:

Primer čuvene anegdote o diktiranju presude pisaru koji je (ne)namerno promenio izvorno značenje “streljati, ne slati u Sibir” u “streljati ne, (već) poslati u Sibir” pokazuje koliko je bitno da pravni tekstovi budu tačno i precizno napisani kako bi se izbegli nesporazumi i pravne komplikacije.
Pravni dokumenti: u pravnom sistemu, čak i najmanja nesavršenost u formulaciji zakona ili ugovora može dovesti do nesporazuma i pravnih sporova.

Inženjering i tehnički tekstovi: u inženjeringu i tehničkim dokumentima, netačni tehnički detalji ili specifikacije mogu dovesti do ozbiljnih problema u izradi proizvoda ili izvođenju projekata. Sitne greške u tehničkim nacrtima mogu biti vrlo skupi za kompanije. U našem iskustvu rada dešavalo se da su brojčane vrednosti pogrešne u orginalnom tekstu koji se prevodi (postojale su slike sa brojčanom vrednošću i tekst na engleskom sa drugom brojčanom vrednošću). Radilo se o jako velikoj i poznatoj japanskoj kompaniji i uputstvu za korišćenje važne mašine- aparata. Preveli smo broj sa slike u konsultaciji sa klijentom.

Medicinska dokumentacija: u medicini, greške u tumačenju medicinskih izveštaja ili recepta mogu imati ozbiljne posledice po pacijente. Svaka netačnost u doziranju lekova ili opisu simptoma može ugroziti zdravlje ili čak život pacijenta.

Diplomatija i međunarodni odnosi: U diplomatskim sporazumima i komunikaciji između zemalja, tačnost i preciznost su ključne. Bilo kakva neodgovarajuća tumačenja ili greške u prevodu mogu izazvati međunarodne krize, sporenja i probleme.

Književna dela i umetnički tekstovi: U književnosti i umetnosti, finesa u izrazu i detalji u opisu likova, mesta i situacija često su ključni za dubinu i bogatstvo dela. Svaka netačnost u tekstu može narušiti umetničku vrednost dela.

Obrazovanje i nastava: U obrazovanju, preciznost u nastavnim materijalima i udžbenicima je od suštinskog značaja za pravilno učenje i razumevanje gradiva. Čak i manje greške u udžbenicima mogu zbuniti učenike i uticati na njihovo znanje.

Primer anegdotskog teksta “streljati, ne slati u Sibir” koji je postao “streljati ne, (već) poslati u Sibir” naglašava kako mala nesavršenost ili promena u “sitnici” tipa zareza može dramatično promeniti značenje poruke. Ovaj slučaj pokazuje koliko je važno pažljivo i precizno tumačiti i prenositi informacije, bez obzira na jezik. Tačnost i finesa u jezičkom izražavanju su ključni za pravilno razumevanje, pravnu sigurnost, komunikaciju i sprečavanje nesporazuma i grešaka koje mogu imati ozbiljne posledice.

****** Engleski tehnički, stručni i naučni prevodi, uputstva, sertifikati, prevodi sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski ****